Get the Flash Player to see this rotator.
 
Get the Flash Player to see this rotator.
 
Get the Flash Player to see this rotator.
 
 
  Strona główna  
  Oferta  
 
» Haft komputerowy
» Flock, Flex, Sitodruk
» Odzież promocyjna
» Wynajem odzieży
 
  Katalog wzorów  
 
» Haft reklamowy
» haft na odzieży
» naszywki
» szkoły
» inne
» Haft mundurowy
» policja
» wojsko
» służba celna
» straż graniczna
» państwowa straż pożarna
» ochotnicza straż pożarna
» służba leśœna
» straż miejska
» wewnętrzna służba ochrony
» agencja ochrony
» harcerstwo
» sztandary, proporce, flagi
 
  Jakość w HAKO  
 Zamów haft 

  O firmie  
  Kontakt  

Straż graniczna

Emblemat Straż graniczna wykonany metodą haftu komputerowego
Emblemat Straż graniczna wykonany metodą haftu komputerowego
Emblemat Straż graniczna wykonany metodą termonadruku
Emblemat Straż graniczna wykonany metodą termonadruku
Emblemat straży granicznej dla przewodnika psa
Emblemat straży granicznej dla przewodnika psa
Emblemat straży granicznej
Emblemat straży granicznej
Emblemat straży granicznej
Emblemat straży granicznej
Emblemat straży granicznej
Emblemat straży granicznej
Oznaki stopni do umundurowania wyjściowego
Oznaki stopni do umundurowania wyjściowego
Oznaki stopni do umundurowania polowego
Oznaki stopni do umundurowania polowego
Oznaki stopni do umundurowania polowego
Oznaki stopni do umundurowania polowego
Oznaki stopnia do kurtki służbowej
Oznaki stopnia do kurtki służbowej
Taśmy otokowe do czapek garnizonowych
Taśmy otokowe do czapek garnizonowych
Emblemat z wizerunkiem orła do czapek polowych
Emblemat z wizerunkiem orła do czapek polowych
 

Dane firmy

Na skrĂłty

HAKO Sp. z o.o.

ul. Borzymowska 30
03-565 Warszawa

tel.: 22 678 09 96
fax: 22 678 40 81
e-mail: hako1@hako.com.pl

Filia w Katowicach

Al. Konfartego 181B
40-153 Katowice

tel. 600 896 335
tel. 501 325 394
e-mail: hako2@hako.com.pl

» Strona g³ówna
» Oferta
» O firmie
» Asortyment
» Haft na odzieÂży
» Naszywki
» Wynajem odzieÂży
» Policja
» Wojsko
» StraÂż Miejska
» StraÂż Graniczna
» PaĂąstwowa StraÂż PoÂżarna
» Ochotnicza StraÂż PoÂżarna
» Agencje Ochrony
» SÂłuÂżba leÂśna
» UrzÂąd Celny
» WewnĂŞtrzna SÂłuÂżba Ochrony
» Harcerstwo
» SzkoÂły
» Sztandary, proporczyki, flagi
» Inne
» JakoœÌ w HAKO
» ZamĂłw haft
» Kontakt
© HAKO Sp. z o.o. Administracja: 4mpproject.pl